Timebeskrivelser

Live søk

Ren styrketime med fokus på økt styrke og teknikk

Timen passer for: Alle nivåer

Forutsetning for å delta: Ingen

Denne timen er en ren styrke time. Fokuset ligger på baseløft, men også det vi kan kalle for «støtte øvelser» som forbedrer baseløft er med. Passer bra for alle som ønsker et litt ekstra fokus på styrkeøking. Treneren på timen vil selvfølgelig også se de tekniske aspektene da det kan være avgjørende for om hvor god progresjonen kan bli.

Målsetning med timen: Økt styrke og teknisk analyse av baseøvelser