Timebeskrivelser

Live søk

Få bedre ro-teknikk, øk prestasjon og generell utholdenhet

Timen passer for: Alle nivåer

Forutsetning for å delta: Ingen

Timen handler om mye mer enn hva man kanskje tenker når man ser «Ro-time». Det er mye teknikk å lære for å effektivisere og øke prestasjonen på en romaskin. Bruke X antall % mindre energi og ro raskere enn før? Hvem sier vel nei til det? I tillegg vil økt utholdenheten på romaksinen gi en overføringsverdi til andre utholdenhetskrevende øvelser.

Målsetning med timen: Bedre teknikk, øke prestasjon og generell utholdenhet.