top of page

Acerca de

NYHETSBREV CROSSFIT CENTRUM

TEMAER I NYHETSBREVET:
• Status for CFC – Tilbakeblikk de siste 12 måneder
• Hva skjer fremover på CFC
• Alvorlig situasjon pga driftskostnader, sparetiltak, og prisjustering


STATUS OG TILBAKEBLIKK
Vi er kommet godt ut i høstsesongen 2022, og boxen har virkelig fått sin store
oppgradering det siste halvåret. For å oppsummere hva som er kommet på plass den
senere tiden:
• Ca. 90m2 lounge område for sosialisering, venting mellom timer, arrangement
• Ca. 250m2 studioavdeling med ny utstyrspark
• Ca. 90m2 dedikert CrossFit-egentrening i hjørnet med utvidet Pull-up rigg.


Disse oppgraderingene har vært den største investeringen selskapet har gjort siden
oppstarten på Forus i 2013, og vi er stolte over å stadig jobbe for selskapets
målsetning og visjon; å være den beste arenaen for trening i regionen.


Selskapet har hatt en relativt stabil medlemsmasse de siste årene med lite forskjell fra
tiden før Covid-19 og frem til den dag i dag. Vi er takknemlige for at vi har så mange
fantastiske mennesker med oss, både ansatte og medlemmer.


Lokalene vi leier er gedigne. Vi er sannsynligvis størst i landet blant CrossFit sentre
målt i trenings areal til stor misunnelse fra samtlige tilreisende. Vi har mye utappet
kapasitet og ønsker å rekruttere mange flere medlemmer og kunne tilby enda flere
timer i uken.


Vi setter stor pris på all hjelp vi kan få av dere i å kun spre ordet om CFC.
Vi vet at om bare folk kommer inn dørene og prøver oss ut, så er sjansen stor for at de
vil bli med videre.


EVENTS/HAPPENING
Vi har flere spennende kommende events denne sesongen, merk dem av i kalenderen
og følg med på eventuelle påmeldinger. Husk at linker deles som oftes via vår
Facebook Member’s Lounge og/eller ibooking appen.


• Vinsmaking 29. oktober – Under utarbeidelse
• Kanonball turnering 30. oktober
• Battle of the boxes 12. november
• CrossFit mot Kreft 26. november
• NisseWOD / Advent spesial med grøt etterpå – Dato kommer
• Julaften morning WOD

ALVORLIG SITUASJON FOR CFC ETTER ØKNING AV DRIFTSKOSTNADER
CFC står ovenfor en kritisk periode hvor vi er helt avhengig av å gjøre flere tiltak slik at
vi ikke bare kan fortsette å levere et like bra produkt, men også rett og slett overleve.
Vi ønsker å dele ydmykt, og med åpenhet, tall og fakta bak utfordringen vi står ovenfor
i dette nyhetsbrevet.


Det er 4 år siden CFC sist justerte prisen for inflasjon. Covid-19 bærer mesteparten av
skylden i den «forsinkelsen». Inflasjon og justeringer i henhold til den er en helt
naturlig del av verden, og ikke noe hverken vi, eller andre bedrifter kan bestride.
Varer, tjenester, lønn, og husleie har over en 4-års periode økt i takt med samfunnet.
Nå har i tillegg strømmen kommet som et sjokk på oss alle.


«Strømstøtten» for næringslivet som ble presentert for litt siden er et sorgens
kapittel. 25% av prisen over 70 øre i 2-3 måneder hvis man utfører en energiberegning.
Det tilsvarer kanskje et sted mellom 20-30.000 kroner. Det er alt de tilbyr for 2022.
Vi ventet helt frem til nå med å vurdere hvordan vi skulle utføre prisjusteringen da vi
håpet på det beste, men fikk omtrent det dårligst tenkelige av støtte fra staten.
Vanligvis betaler vi +/- 15.000 kroner månedlig i strøm med avregning i januar, og da
får vi ofte litt ekstra å betale. Nå er avregning utført tidlig, og stipulert fremover for
resten av 2022. Vi fikk nå en faktura på 330.000,-. Det er så kritisk som man kan få det,
og vi er helt avhengig av en avbetalingsplan for å klare å dekke dette opp. Heldigvis
møter vi forståelse og tålmodighet hos huseier.


Etterslepet etter korona har nylig begynt å stabilisere seg, og sammen med
nysatsingen så er likviditeten vår allerede lav. Denne strømsituasjonen treffer oss nå
ekstremt hardt. Det er derfor helt avgjørende for oss å gjøre tiltak for å bedre
likviditeten for å kunne ivareta våre betalingsforpliktelser.
Det er skummelt når hele driftsgrunnlaget står på spill.

Holder strømprisene seg som august og september 2022 vil den årlige ekstra-
kostnaden for strøm i 2023 bli over 500.000. Da snakker vi kanskje strøm for nesten

700.000 kroner. Noen spår til og med priser opp i 10-20 kroner pr. kwt i vinter.
Det tør vi ikke tenke på en gang.


Dagens situasjon er ekstrem, og vi vet at alle rammes hardt også privat.
Som privatperson må mange prioritere sine utgifter fremover. Vi håper helse, sunn
kropp (og sinn) prioriteres høyt, og at vi får dere med oss videre fremover.
Vi håper at justeringen vi er nødt til å foreta oss nå blir mottatt med forståelse.
Det er skikkelig kjedelig å komme med denne beskjeden i disse tider, men det er
dessverre en akutt nødvendighet.

Tallfakta - Hvor mye har CFC sine kostnader økt / vil være i 2023?
Tar vi utgangspunkt i noen av de faste og større kostnadene vi har år etter år, og
holder strøm utenom ser økningen ut til å ligge på rundt 100 kroner over disse 4 årene
og ut i neste år. Strøm ser nå ut til å legge på ca. 60 kroner på toppen av dette.
Totalt er økningen i kostnader da ca. 160 kroner fordelt på hele medlemsmassen.
I denne miksen av medlemmer er det flere tenåringer og studenter.
Holdes disse mer eller mindre skjermet er snittet høyere på resterende.

Kan CFC redusere kostnader også?
Vi gjennomførte flere tiltak i fjor når prisen på strøm begynte å skyte fart. Men vi har
noen flere tiltak vi kommer til å gjøre for å redusere kostnader.
Dette inkluderer blant annet:


BELYSNING
• Montere styring på hvert lyspunkt i lokalet.
• Tidsstyring og/eller bevegelse aktivering for lys.
• Lokalet vil generelt bli svakere opplyst til enhver tid og nesten helt av i «døde
perioder».
Vil estimert koste ca. 20.000+ kroner å gjennomføre og vil gi en besparelse på
4-5000 kroner pr. mnd. Det vil svare seg over tid.


TEMPERATUR OG INNEKLIMA
• Redusere noe på temperatur i salen. Generelt noe lavere temperatur når det er
høst/vinter. Vi vil forsøke å holde loungen behagelig.
• Optimalisere ventilasjonen ytterligere. Få satt i drift vifter i taket for å blåse
ned oppvarmet luft.
Den største justeringen på dette ble gjort i fjor, og det er noe begrenset på hvor mye
mer dette kan justeres ned. Vil likevel kunne bli en besparelse.

PRISJUSTERING - KONKLUSJON
Det er ikke enkelt!
Det skal egentlig være helt naturlig å følge prisveksten i samfunnet. Vi valgte å stå i ro
i 4 år, mye grunnet covid-19, men nå er vi nødt til å henge med.
Samtidig så tror og håper vi at våre medlemmer forstår situasjonen, og fortsetter å
prioritere egen helse og velvære som medlem hos oss.
Vi kommer ikke til å øke likt i alle avtaler. Vi vil skjerme de yngste og studenter med
lavere justeringer.


Justering for våre primære medlemskap blir som følger:
• Studenter og teenz : +50 /mnd
• Ordinært medlem/blålys : +150 /mnd
• Bedrift/offshore : +200 /mnd
• FPT (begenset timeplan) : +150 /mnd


Rabatter for samboer og familie videreføres likt som i dag, men rabatten vil da
trekkes i fra de nye prisene.
Nye priser vil være gjeldende for nye og eksisterende medlemmer fra og med
1. november 2022. Forfall for betaling av november skjer i slutten av oktober.
Medlemmer under bindingstid vil få endringen når bindingsperioden utløper.

Mvh,
CFC ledelsen

bottom of page